NOAB

Ons kantoor is aangesloten bij beroepsorganisatie NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Wij conformeren ons daarmee aan de geldende wet- en regelgeving voor administratie- en belastingdeskundigen. Dit waarborgt de kwaliteit van de jaarrekening en overige diensten.

Onze medewerkers volgen Permanente Educatie om op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen in onze vakgebieden. Tevens wordt ons kantoor periodiek (gebruikelijk 1 keer per 3 jaar) getoetst op toepassing wet- en regelgeving, kwaliteit en procesbeheersing door NOAB. In december 2018 zijn we voor de laatste keer positief getoetst zonder op- of aanmerkingen.

Onze jaarrekening is voorzien van een NOAB samenstellingsverklaring. Bij onze jaarrekening verstrekken wij geen accountantsverklaringen. Die zijn in de praktijk ook zelden of nooit benodigd voor het kleinbedrijf terwijl er doorgaans wel extra kosten mee gemoeid zijn.
In het zeldzame geval er toch een formele accountantsverklaring benodigd is, kunnen wij u begeleiden naar de externe deskundigen die daarvoor benodigd zijn.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van NOAB van toepassing.

Ook op ons kantoor kunnen fouten worden gemaakt. Een klacht daarover is in eerste instantie vervelend, maar het is vanuit ons kwaliteitsbeleid en het oogpunt van zorgvuldig handelen belangrijk dat een klacht (van cliënten, andere derden of intern personeel) serieus genomen wordt. Daarnaast kan een kritische opmerking leiden tot een verbetering van onze organisatie.

Aan de hand van onze het bijbehorende formulier kun je de klachten schriftelijk invullen. Je kan er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven. Wij zullen deze dan zelf op het formulier vastleggen als het niet direct opgelost kan worden. De klacht zal dan per email, post of per fax aan je worden verzonden met het verzoek deze te ondertekenen en te retourneren. Vanzelfsprekend worden klachten, als deze een persoon betreffen, zorgvuldig behandeld.