Tarieven

Is een deugdelijke kwaliteit mogelijk tegen een scherpe prijs ? Jazeker !

Ons kantoor beschikt over een hoge kennis van veel voor het midden- en kleinbedrijf relevante zaken. Wij trachten zoveel mogelijk onze medewerkers op een breed vlak in te zetten, zodat zij je met praktisch alle vragen direct van dienst kunnen zijn.

In uitzonderlijke specialistische gevallen wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen. In overleg met jou wordt de te benaderen deskundige bepaald. Dit geschiedt nooit zonder overleg en een betrouwbare indicatie van de kosten. Je betaalt bij ons dus nooit voor deskundigen waar je normaliter geen gebruik van maakt. Hierdoor kunnen wij zeer concurrerend en tegen scherpe tarieven werken.

Gratis services:

Het samen opstellen, redigeren, berekenen en/of aanvullen van het ondernemingsplan (indien benodigd) en alle administratieve werkzaamheden die benodigd zijn voor het oprichten van uw onderneming, kosten je NIETS ! Wij vinden het erg belangrijk samen met je te sparren over de inhoud van het ondernemingsplan en jouw visie en strategie om successen te behalen.

Als je personeel in dienst hebt of neemt, worden de kosten voor het opzetten van de salarisadministratie niet aan je doorberekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wensen wij een vergoeding voor deze werkzaamheden. Dit zullen wij echter altijd op voorhand kenbaar maken inclusief het daarmee gemoeide bedrag.

Als je nu al over een boekhoudkantoor, intermediair of adviseur beschikt maar naar ons wenst over te stappen, dan geldt dat alle uit deze wijziging voortvloeiende werkzaamheden als service aan je worden verleend. Met andere woorden: je betaalt geen overstapkosten voor o.a. de dossier opbouw, inrichting van (salaris)administratie en de invoer van bedrijfshistorie.

Geïnteresseerd in ons kantoor ? Maak dan geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak zodat je je wensen kenbaar kunt maken en wij onze werkwijze en tarieven met je kunnen bespreken.